Elektrik ark-fırınları

Endüstriyel fırın

Endüstriyel fırınlar, endüstriyel üretimde ısı veya elektrik yakma yoluyla Isıtma malzemeleri veya iş parçaları için termal ekipmanlara sahiptir.

Kurucu Bölüm:

Endüstriyel fırın duvar, Endüstriyel fırın egzoz sistemi, Endüstriyel fırın ön ısıtıcı, Endüstriyel fırın sürücü ve Endüstriyel fırın yanma cihazları.