Relau memanaskan semula untuk laluan kilang keluli

Relau yang memanaskan semula

Dalam industri logam, relau yang memanaskan semula adalah peranti (sebuah Relau perindustrian) yang memanaskan bahan atau bahan kerja yang (secara umumnya metal) untuk menggulung pengkelasan suhu.