کوره القایی

کوره القایی

گرمایش القایی کوره است که عمدتا برای گرم کردن مواد فلزی قبل از برشی آن را در جعل استفاده می شود ، اکسترودر ، میدان نورد ، و همچنین برای فلز فرایند عملیات حرارتی مانند تنظیم مقدار ، رفع ، و معتدل ، بازپخت ، معتدل و غیره.

● سیستم یک فرآیند ساده ، حرارت سریع ، کمتر اکسیداسیون decarburization ، تکرارپذیری فرآیند خوب و راندمان تولید بالا است.

● سیستم به طور خودکار کنترل می شود. عملیات بدون سرنشین می تواند تحقق یابد و هزینه های کار می تواند ذخیره شود.

● سیستم می تواند درجه حرارت دقیق کنترل.

● سلف می تواند به راحتی به منظور تطبیق محصول متفاوت تغییر کند.

● این سیستم دارای مصرف انرژی پایین و بدون آلودگی است.