شرکت: شرکت فنی شی

اضافه کنید: شاآنشی, چین, ۷۱۰۰۷۵ جاده گااکسین, پلاک 67

تلفن: + 86-29-85367200

تلفن همراه: + 86-13519140091

ایمیل:inquiry@hanrm.com

اسکایپ: kevin534

QQ: ۲۸۷۵۸۱۳۴۷

نورد هانی

تماس با کد اسکن